Ředitelka Základní školy a Praktické školy Benešov Ludmila Králová v to věří a na dlouho avizované změny se těší.

„Zahájení stavby vítám, je to pro nás úžasná věc," uvedla kantorka s evidentní radostí v hlase.

V přestavbě objektů v Hodějovského ulici, o něž se škola dělila i s pracovištěm Lesů ČR, vidí vedoucí pedagožka naději na důstojnější prostory pro vzdělávání dětí. Základní škola praktická je totiž typem školského zařízení, v němž se vzdělávají žáci, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat ve škole běžného typu.

Podle webu Metodický portál se jedná o žáky s lehkým mentálním postižením. Hlavním cílem základní školy praktické, jíž se říkalo původně zvláštní škola, je umožnit žákům s lehkým mentálním postižením pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobnostních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do běžného života.

Rekonstrukce objektů přinese i samotné škole, která působí také v areálu u vily Katušky v Konopišťské ulici, jedno zásadní úskalí.

Školáci se totiž z Hodějovského ulice budou muset kvůli pracím přestěhovat právě a jen do Katušky.

„Budeme pro to muset vytvořit nové prostory, které jsou i bez toho v Konopišťské ulici už dost bídné. Využijeme k tomu například prostory určené k relaxaci. Budeme to muset přežít, byť v režimu náročnějším na provoz," připustila Ludmila Králová s tím, že sestěhování dětí se uskuteční podle potřeby stavebníků. Nejspíš už na jaře, nejpozději na konci tohoto školního roku.

Důvodem dlouhého odkládání stavby byly samozřejmě peníze. Úplně přesně pokaždé to, že Benešov na dílo nesehnal dotace a bez nich se do extrémně finančně náročného podniku, nechtěl pouštět.

Teď je sice situace obdobná, ale současně diametrálně odlišná. Současné vedení města chce stavbu zahájit i bez přiklepnutí podpory. Město na stavbu má v rozpočtu 44 milionů korun. Rekonstrukce je ale spočítaná na celkovou částku kolem 70 milionů korun.

V nových prostorách by se děti měly začít učit nejpozději od začátku školního roku 2018/2019.