I v letošním roce bude Středočeský kraj přispívat obcím na péči o nově vysazené stromy. Rozhodli o tom krajští radní. Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1500 Kč na jeden vysazený strom. Peníze letos poputují také do Načeradce a Louňovic pod Blaníkem. V loňském roce poskytl Středočeský kraj na péči o nově vysazené stromy částku 1 881 tis. korun. Podpořeno bylo 22 obcí, následná péče o vysazené stromy se týkala 1 254 stromů.

Dosazování prořídlého jednostranného stromořadí u místní komunikace u Větrova.
Úředníci z votické radnice se chopili rýčů aby obnovili prořídlou alej u Větrova

„ Je zřejmé, že o nově vysazené stromy se musí pečovat ještě několik let. Taková péče ale něco stojí. Cílem krajského Programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny podpůrných kůlů, kotvení a podobně. Naším příspěvkem můžeme také obce motivovat k tomu, aby nové stromy či aleje sázely,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.