Jsou památky před chmatáky zabezpečeny dobře nebo ne? To je základní otázka, k níž nemůže zůstat lhostejný nikdo, komu alespoň trošku záleží na naší historii. Mezi takové lidi patří bezpochyby i Jiří Dolejš, nyní už bývalý bezpečnostní ředitel Národního památkového ústavu. Při své návštěvě Benešova poskytl tento odborník na zabezpečení předmětů a nemovitostí Benešovskému deníku exkluzivní rozhovor.


Televize Nova před časem odvysílala v publicistickém pořadu Na vlastní oči reportáž, kde mluvíte o zabezpečení památek. V reportáži, která by měla mít příští středu pokračování, jste se vyjadřoval nejen skepticky o současném stavu zabezpečení památek, ale také o podezření korupčního jednání na ministerstvu kultury a Národním památkovém ústavu. Z čeho jste vycházel?
Z auditu na využívání či zneužívání státních účelových dotací, na čemž jsem úzce spolupracoval a také ze šetření, které jsem měl jako bezpečnostní ředitel NPÚ za úkol.


Zabývá se vaší zprávou policie?
Ano, již půldruhého roku.


Víte, jak je s vyšetřováním daleko?
Těžko říci, jsem sice s policií v kontaktu, detaily ale nemohu sdělovat. Stále totiž probíhá důkazní vyšetřování.


Kvůli vaší zprávě jste nakonec také odešel z NPÚ?
Ano.


Jaké ale byly hlavní důvody?
Bylo mi vyhrožováno, byl jsem vyzván, abych rezignoval. Když jsem tak odmítl učinit, byl mi de facto znemožněn řádný výkon funkce plus další až neuvěřitelné ústrky.


Před časem jste proto pomáhal redaktorům TV Nova v rámci jejich reportáže krást na Mnichově Hradišti?

Nepomáhal! Ale NPÚ mě z toho bezdůvodně obvinil. Chystám se svým právníkem žalobu. Na rozdíl od památkářů vím, co to znamená chránit utajované informace. Oni bohužel ani nevědí, co vlastně utajované informace jsou. I proto také nejsou schopni přímé diskuse o dotčených problémech a uchylují se k nesmyslným výrokům. To, že mi neustále vyčítají, většinou anonymně, požární zkoušku na Karlštejně před dvanácti lety, kdy se vlastně nic moc nestalo a kdyby, tak vinu nesl právě jeden z kovaných pracovníků NPÚ s patřičnou protekcí a v žádném případě já, svědčí o naprostém nedostatku rozumných argumentů k mé práci.


Budete se proti nařčení bránit?
Ano.


Cítíte, že je mezi vámi a NPÚ válka?
Pod pojmem válka si stále představuji něco jiného. Ale od doby, kdy jsem jako bezpečnostní ředitel začal prosazovat řádná a transparentní výběrová řízení v bezpečnostní oblasti a počal pracovat na zmiňovaném auditu, tak nevraživost až nepřátelství ze strany památkářů bylo a je výrazné.


Nejsou vaše kroky, třeba právě to, že jste vystupoval v reportáži TV Nova, vedeny jen touhou po nějaké odplatě?
Já se nemstím. Mně jde jen o spravedlnost, ale to je v této zemi asi neznámý pojem. Také mně jde o ochranu památek a o úsporu státních finančních prostředků. Rok jsem se snažil s NPÚ i MK ČR situaci řešit, jejich jednání však bylo arogantní a neochotné.


Vraťme se ale k samotným památkám. Přesto, že nejste přímo v NPÚ a váš odchod nebyl se zlatým padákem, dokázal byste nezaujatě posoudit, zda jsou nyní památky zabezpečeny lépe než v době vašeho působení?
Abych nebyl osočen z přílišného sebevědomí tak jen fakta: NPÚ nemá dnes žádného bezúhonného odborníka přes bezpečnost, neexistuje řádná kontrolní činnost na zabezpečení na památkových objektech, objektivní výnos auditu je zcela ignorován, není správně zajištěna metodika utajovaných informací, maléry z poslední doby hovoří za vše. Nakonec ani Pernštejn nemusel shořet, kdyby památkáři lépe naslouchali odborníkům a pečlivěji přerozdělovali finanční prostředky. Některé objekty jsou zabezpečeny neefektivně i vyloženě špatně. Jaké přesně, nebudu v zájmu těch památek raději uvádět.
Nejste trochu ješitný…
To ať posoudí jiní. Já pouze sděluji fakta. Předchozí generální ředitel NPÚ Hájek byl vybrán na základě řádného výběrového řízení. Jako jediný ze všech generálních ředitelů. Já byl jmenován do funkce bezpečnostního ředitele NPÚ na základě mé bezpečnostní koncepce, která je dosud jediná, kterou NPÚ kdy měl. A také na základě mé dlouholeté práce v NPÚ a prokazatelně dobrých výsledků. Dnes je generálním ředitelem člověk, který nebyl zvolen na základě žádného výběrového řízení a bez dostatečného vzdělání. Funkce bezpečnostního ředitele není obsazena a vlastně není vůbec žádný bezpečnostní odborník v NPÚ. Neexistuje žádná relevantní bezpečnostní koncepce. A mohl bych pokračovat.


Co naše Konopiště. Pokud byste měl hodnotit jeho zabezpečení stupnicí od jedné do pěti, kam by patřilo?

Konopiště je obecně zabezpečeno proti loupeži i požáru velmi dobře. Ale když selhává kontrolní činnost a následně selže lidský faktor, nefunguje metodický režim, je sebelepší technika k ničemu. Z pochopitelných důvodů zde nemohu a nechci sdělovat více.


To je ale jen interiér. V parku se před pár lety ztratily vzácné pískovcové sochy. Na zabezpečení exteriérů nebyly peníze ani v době, kdy jste v NPÚ působil…


Ale ony by se i tenkrát peníze našly. Památkáři však sochy nechtěli zabezpečovat předmětovou ochranou, kterou jsem navrhl a která by byla až směšně levná, protože tvrdili, že sochy poškodí. To je samozřejmě nesmysl. Tak teď mají o několik soch méně a je to. Otázka je, jestli ty sochy mají památkáři konečně vůbec dobře spočítané.


Po zkušenostech, které jste nabyl při odchodu z NPÚ a zejména po něm, dokázal byste se do této „firmy“ vrátit?
Pokud by se změnil ministr kultury a ten nový by si přál moji spolupráci, tak z této pozice bych rád našim památkám pomohl. Musel by se ale NPÚ naprosto transformovat ve štíhlou, funkční a profesionální organizaci, kde není příliš „zatuchlo“ a kde nemá místo neschopnost, protekce a protěžování soukromých firem a „kamarádíčků“. Za nynější situace je moje přítomnost v NPÚ či MK ČR nepředstavitelná.