Stavební firma tvrdí, že u likvidovaných objektů Dvora Semtín v přírodním parku Džbány – Žebrák prováděla pálení podle platné legislativy. Jednatel povolení k pálení předložit nemohl, protože žádné neexistuje.
„Zpracovali jsme demoliční plán podle zákona. Pálily se jen zbytky slámy. Dřevo ne, to jsme všechno odvezli,“ tvrdil ve čtvrtek Josef Dráb, ředitel firmy Bemoinvest s tím, že pálení úřady povolily. Na otázku, kdo konkrétně a zda má firma nějaký dokument, Josef Dráb upřesnil, že mají plán demolice zpracovaný odbornou auditorskou firmou z Brna. Žádný dokument parafovaný autorizovanou osobou ale nepředložil.
Před týdnem písemně připustil, že při demolici byla pálena sláma, která zbyla na půdách vepřína z bývalé zemědělské činnosti. Stavbyvedoucí před zapálením ohně nahlásil HZS pálení slámy a zbytků dřeva. Souhlas k návštěvě staveniště spojené s odebráním vzorků ze spáleniště však odmítl podepsat. „Nepodepíšu. Nemám důvod,“ konstatoval ředitel s tím, že lze lokalitu navštívit i bez písemného souhlasu.
Územní rozhodnutí žádné povolení pálení neobsahuje. „Ani to není v naší kompetenci,“ vysvětlil vedoucí odboru Miroslav Novák. „Nic takového nám nebylo hlášeno a tím ani povoleno,“ uvedl k ohni referent odboru životního prostředí Zdeněk Poula s tím, že s odpadem se musí zacházet v souladu se zákonem, tedy uložit jej na povolené skládce.
„Pokud se jednalo o pálení na volném prostranství, pak se mohlo jednat i o porušení zákona o ochraně ovzduší,“ upozornil Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí.

Přírodní park Džbány-Žebrák

Byl vyhlášen v roce 1996. Zaujímá celkovou plochu 53 km2 a rozprostírá se přibližně mezi Voticemi, Jankovem, Líšnem a Tomicemi. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m n. m.) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m).
Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky a neméně významné soustavy rybníků zejména na Olbramovicku a Jankovsku.
Území je velmi významné díky své rozmanitosti a zachovalosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. orchidej prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní).