Zemědělci mohou už od roku 2004 získat finanční příspěvek na pojištění pro případ neúrody plodin nebo úhynu hospodářských zvířat. Ne všichni podnikatelé o této možnosti ale vědí. Pro letošní rok počítá ministerstvo zemědělství s vyčleněním částky přibližně tři sta milionů korun.
„Jde nám o to, aby se farmáři pojistili proti možným rizikům. V případě hospodářských zvířat jim budeme refundovat dvacet procent prokazatelně uhrazených nákladů na pojištění, pěstitelům třicet pět, respektive u speciálních plodin až padesát procent,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Věříme, že tato strategie bude nejen zmenšovat případnou zátěž na státní rozpočet, ale povede postupně navíc ke snižování sazby pojištění,“ uzavřel.
Finanční podporu pojištění poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
z výnosu majetku již od roku 2004. Cílem poskytování takovéto podpory je eliminace rizika požadavku na náhradu škody ze státního rozpočtu
v případě vzniku výrazně nepříznivých klimatických nebo zooveterinárních událostí.
„Podmínky pro poskytování této podpory jsou v souladu
s "Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví pro období 2007–2013" a jsou uvedeny v "Zásadách pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem",“ uvedla ředitelka odboru komunikace ministerstva zemědělství Ilona Chalupská.
O možnosti získat dotaci na pojištění se teprve letos doslechli Trojánkovi z Radslavic u Neveklova, kteří podnikají
v zemědělství. „O možnosti jsme četli, ale zatím jsme ji ještě důkladně neprostudovali. Nevíme, jestli by to pro nás mělo smysl,“ řekla Milada Trojánková s tím, že pojištění zatím nemají. „Když jsme se
o ně totiž před časem zajímali, zjistili jsme, že když nám jednou za rok uhyne nějaká kráva nebo nám úrodu jednou za deset let třeba vymlátí kroupy, a my jim každý rok zaplatíme pojistné, pak nula od nuly pojde. Ale slyšeli jsme, že se o to teď zajímá spousta zemědělců, tak to asi zkusíme taky,“ dodala farmářka.
Informace o finanční podpoře se zatím nedonesla do Vlkovce u Chocerad k zemědělci Zdeňku Kratochvílovi, který se zabývá chovem ovcí a skotu. „Přiznám se, že jsem o tom zatím neslyšel,“ sdělil podnikatel a podotkl, že dříve se o pojištění trochu zajímal. „Ale bylo to hodně peněz a vůbec by se mi to nevyplatilo. Málokdy se totiž stane, že nějaké zvíře přijde pryč. To by se opravdu musela stát nějaká katastrofa, například že bych musel vybít celé stádo kvůli nemoci šílených krav. Jestli pro mě nabídka ministerstva bude nějakým způsobem výhodná, pak
o ní určitě uvažovat začnu. Ale s financemi v zemědělství je to dneska těžké. Člověk neví, kam je dříve strčit,“ posteskl si Kratochvíl.