Tato evropsky chráněná drobná květina roste jen na dvou místech světa. A výsledek jejího soužití se sudokopytníky přesvědčil o správnosti postupu. Spasené traviny totiž uvolnily prostor pro první zástupce hadcových bylin.

Současným cílem tak je udržet v tamních lesostepích podmínky i pro další byliny, jako je vítod hořký krátkolistý nebo penízek horský. „Těm se v řídkých borech na hadcovém podloží dařilo dříve právě kvůli tomu, že se tu tradičně páslo,“ vysvětlil Ondřej Pašek z ČSOP Vlašim.

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se po dva týdny pase stádo třiceti ovcí. Doba i velikost stáda vychází z omezené úživnosti lesního podrostu a blízkosti vodárenské nádrže.

ČSOP Vlašim po dohodě s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky a státním podnikem Povodí Vltavy, získal potřebné výjimky, aby mohl dříve tradiční formu péče o krajinu realizovat. „Stádo ovcí je pod dozorem proškoleného personálu dvacet čtyři hodin denně ve dvojitém elektrickém ohradníku,“ připomněl Ondřej Pašek.

Záchranu kuřičky hadcové v projektu Life for Minuartia – Život pro kuřičku, realizuje Botanický ústav Akademie věd ČR a Český svaz ochránců přírody Vlašim za finanční podpory programu Life EU a Ministerstva životního prostředí.