Investorem prací, které běží už zhruba dva týdny, je Povodí Vltavy. Ve vypuštěné nádrži ale zůstaly škeble. Ne mnoho, ale to, že je škoda každého zbytečně zmařeného života, nejspíš uzná každý.

Při zjištění stavu autor článku oslovil hned ten den, v sobotu po poledni, s žádostí o řešení či vysvětlení situace, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Odbor životního prostředí MěÚ Benešov a Povodí Vltavy. „Děkujeme za podnět, věc prověříme ve spolupráci s investorem stavby, Povodím Vltavy,“ odpověděl včera dopoledne šéf OŽP MěÚ Benešov Tomáš Heřmánek.

Akčnější byli po sobotním zavolání na pohotovostní telefon záchranné stanice pracovníci ČSOP Vlašim. „Na upozornění redaktora Benešovského deníku Zdeňka Kellnera byl Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy ČSOP Vlašim proveden záchranný transfer škeblí v odbahňované zdrži na Konopišťském potoce, kousek nad obcí Racek,“ napsal zpět do redakce Karel Kříž z ČSOP.

Při prvotní písemné a pak i telefonické informaci autor článku pracovníkům ČSOP sdělil, že z místa, z něhož vypuštěnou nádrž sledoval, bylo vidět zhruba deset škeblí a že další jsou nejspíš dál v prostoru vypuštěné nádrže, kam však bez náležitého vybavení nešlo dojít. „Celkem jsme nalezli sedm živých škeblí rybničních a říčních, a několik mrtvých schránek, svědčících o tom, že populace je pravděpodobně daleko větší,“ upozornil Karel Kříž vedoucí střediska péče o přírodu a krajinu a jednatel ČSOP Vlašim s tím, že ani pracovníci ČSOP se do samotné vypuštěné zdrže pro velkou vrstvu bahna nedostali. „Předpokládáme ale, že zde mohou být další škeble, které se při vypuštění zahrabaly,“ dodal Karel Kříž.

Kde jsou zahrabány, je lehce zjistitelné. Škeble zanechávají viditelnou stopu a tam, kde končí, odpočívají pod tenkou vrstvou bahna. Pak stačí je jen vyjmout. Tak to u škeblí na povrchu udělali také ochranáři a přenesli je pak níž po toku.

Podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána stání podnik při odstraňování sedimentů z toků a nádrží vždy pravidelně monitoruje výskyt vodních živočichů, které je třeba přemístit.
„I v případě Konopištského potoka takto postupujeme a škeble, o kterých píšete, vysbírali a přemístili do vodního toku v neděli 3. listopadu naši zaměstnanci ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny. Pokud by se v průběhu prací objevily další škeble, bude postup stejný,“ dodal Hugo Roldán.

A jaký bude osud dalších, neobjevených a tedy nevysbíraných škeblí po odbahnění nádrže u Racku? Smutný. Sedimenty, pokud nejsou toxické, auta odvezou na pole, kde z nich odteče voda. Pak přijedou zemědělci s pluhy a sjednotí ornici s navezeným materiálem.