V tomto případě jde o lidi, kteří v rozporu s tradovanými legendami nespí rytířským spánkem, ale naopak hýří aktivitou, jež přináší prospěch i jejich okolí.

Navrženi by měli být lidé, kteří v uplynulém roce vykonali či dokončili mimořádný čin; ocenit je však možné i celoživotní dílo. Ve výjimečných případech je titul Blanického rytíře možné udělit i in memoriam. Ocenění budou předána v pátek 15. dubna odpoledne v obřadním sále vlašimského zámku.

Titul Blanický rytíř se od roku 1999 uděluje jako ocenění 18 neziskových organizací působících na Podblanicku vždy trojici významných osobností regionu; prozatím jej získalo 68 lidí.

Loni to byli zesnulý geolog (a propagátor svého oboru i regionálních pozoruhodností) Jaroslav Kadlec, bývalá pedagožka, podporovatelka křesťanských hodnot a hybatelka aktivit vlašimské farní charity Miluše Slunečková a rovněž zesnulý „hradní pán“ Zdeněk Sternberg, jenž se posmrtně dočkal tohoto ocenění za své celoživotní dílo; zejména za péči o kulturní dědictví regionu, jeho propagaci v tuzemsku i v zahraničí, za šíření humanismu a šlechetnosti.