Specializovaná firma tam v podnělé 15. listopadu pro mobilního operátora instalovala svazek optických kabelů.

Jejich vlákna jsou skleněná, ale mohou být i plastová. Oba druhy pak přenášejí prostřednictvím světla signály na velkou vzdálenost.

Optická vlákna mají využití zejména v komunikacích. Důvod je zřejmý. Signál lze dopravit na delší vzdálenosti při vyšších přenosových rychlostech. Světlopřenášející vlákna nahrazují stále častěji klasické kovové vodiče, které vykazují vyšší ztráty. navíc jsou skleněná či plastová vlákna netečná elektromagnetickému rušení. Vlákna spojená do svazků lze využít i pro osvětlení, ale také například různé snímače nebo vláknový laser.

Na snímcích roztáčí v ulici Františka Václava Mareše pracovník různě barevné trubičky, do nichž pak kompresorový vzduch vtlačuje optická vlákna. Ta projdou bez „mezizastávky“ až do vzdálenosti několika kilometrů.