Umožňuje to doporučení rady města a souhlas zastupitelstva se smlouvu o příspěvku z nájmu, který město získává od Vodohospodářské společnosti.

Díky tomu Benešov převedl peníze, zhruba deset milionů korun, zpět na dobrovolný svazek obcí Společná voda a ten pak potřebné práce zajistí.

Původně se tato transakce měla uskutečnit až po prázdninách. To by však přineslo zastavení financování a tím i prázdninové přerušení potřebných prací.

„Šlo o to, aby svazek měl dost peněz i v období prázdnin a práce pokračovaly bez přestávky,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že se kvůli tomu rada musela narychlo sejít on-line, projednat a odsouhlasit doporučení zastupitelstvu.

Nejvyšší orgán města pak jednomyslně schválil uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku člena dobrovolného svazku obcí Společná voda, tedy Benešova, se svazkem obcí Společná voda.