Během oprav totiž vznikly komplikace, které museli zhotovitelé řešit. Po plánovaném zatrubění svahu v půlce prosince a jeho zasypání se připomněl majitel přilehlého pozemku Zdeněk Dub s nedořešenými skutečnostmi ohledně rekonstrukce. I přes to, že Zdeněk Dub již v létě deklaroval pochybnosti nad zatruběním svahu v souvislosti s jeho domem a zahradou u silnice, stavbu začali zhotovitelé provádět bez brání zřetelu nad jeho připomínkami.

„Zabetování krajnice by se těsně dotýkalo našeho plotu a hrozilo by, že přívalová voda ze silnice se přelije k nám na dvůr a vytopí nejen zahradu, ale i sklepy. Nakonec jsme měli v prosinci s cestmistrem z KSÚS schůzku, kde jsme se bez problémů domluvili na jiné podobě rekonstrukce svahu," svěřil se majitel pozemku ve Veliši Zdeněk Dub.

Podle slov provozního cestmistra Milana Jonszty byla kvůli těmto nedořešeným skutečnostem aktuálně pozastavená oprava krajnice a celková rekonstrukce začne až na jaře, v závislosti na dobrém počasí.

„Nakonec nebudeme zatrubňovat, ale krajnici se svahem vykopeme, vybetonujeme a vytvoříme kanál, kterým bude moct voda odtékat, aby nebyl majitel přilehlého pozemku nijak ohrožený přívalovou vodou či nenadálými přírodními podmínkami," sdělil cestmistr Milan Jonszta.