„Vyhlásili jsme, že v září a v říjnu budou kostelní sbírky v Kondraci věnované na účely této opravy,“ prozradil vlašimský farář Jaroslav Konečný. V působnosti vlašimské farnosti je totiž i kostel svatého Bartoloměje v Kondraci.

Zájemci tak mohou přispívat jak přímo na mších, tak i pomocí bankovního účtu. Následně, na požádání, bude dárcům zhotovena darovací smlouva.

Mechanizace zvonů v Kondraci je potřeba opravit, jelikož celková mechanika u zvonů je již stará. „Pochází z 80. let minulého století. Po bezpečností stránce je již na hraně,“ dodal elektrikář Pavel Vrátný. Ten patří také mezi ty, kteří se o opravu zasadili.Po zásahu odborníka se tak zjednoduší práce především tomu, kdo do teď zvony obsluhoval.

Tři zvony, které v kostele jsou, byly ovládány pomocí dvou centrálních jednotek. Následně bude stačit už jen jedna. Příjemným faktem také bude, že vyzvánění zvonů bude řízeno dálkově a nová mechanika zaručí, že zvony budou vyzvánět v přesný čas. K opravám by se mělo přikročit ke konci září či v rámci měsíce října.

Krom této problematiky řešil Pavel Vrátný v kondrackém kostele i ozvučení. To je, podle něj, ve špatném stavu v mnoha vesnických kostelech, stejně jako celková elektroinstalace.

V pátek 22. září se proto zasadil i o lepší funkčnost mikrofonů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem. Tam bude od jeho zásahu fungovat ozvučení mnohem lépe než dříve, a nestane se tak, že by přítomní na mši neslyšeli farníkova slova.