Důvod je zřejmý. Lávka není vybudovaná z věky odolného nebo bezúdržbového materiálu. Po devíti letech se na dřevěné konstrukci projevily účinky počasí i prakticky stálé vzdušné vlhkosti od řeky. Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) Středočeského kraje, která mostní zavěšenou konstrukci vlastní, proto lávku od 15. dubna rekonstruuje.

Celá lávka sice měla původně ošetřený povrch, ale obnovy se nátěr dočkává až nyní. A současně je některé prvky nutné nahradit novými. Podle veřejných zakázek, které jsou na webu Středočeského kraje běžně dostupné, se v části technické specifikace opravy kostelecké látky píše, že bude vyměněno 30 kusů mostin, což jsou fošny, po kterých se chodí, 40 kusů parapetů, tedy vrchních částí zábradlí a k tomu i dvě krycí desky. Současně se mají opravit také přístupové části lávky.

„Původní dlažba bude odstraněna, v místě prosednutí chodníku bude doplněna ŠD (štěrkodrtí pozn. red.) a provedeno předláždění. V místě vykloněných obrubníků budou tyto znovu osazeny,“ informuje krajský web.

V roce 2015 přitom Helena Frintová z Oddělení styku s médii a veřejností Středočeského kraje tvrdila, že „Dřevěná konstrukce lávky je oproti předpokladům původní dokumentace chemicky ochráněna nátěrem máčením nebo impregnací a konstrukce je také doplněna o vhodné detaily zvyšující celkovou životnost dřevěných prvků. Předpokládaná životnost mostního objektu je proto sto let."
Lávka má ale teprve devět let a už je potřeba ji nákladně popravovat.

„Opravu jsme iniciovali, protože lávka nebyla v dobré kondici a byly tam závady, které bylo třeba ošetřit a některé dřevěné prvky i vyměnit,“ řekl týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Podle stavbyvedoucího dodavatelské firmy Tannaco Karla Ščučka některé dubové fošny na mostovce, tedy takzvané mostiny, nevydržely rozmary počasí z prostého důvodu. „Zkáze podlehly dříve fošny se suky. Tam dřevo nejvíc pracuje a když rozpraská a nateče tam voda, dřevní hmota degraduje,“ vysvětlil a připomněl, že údržba konstrukce by se měla odehrávat alespoň jednou za dva roky. „Nic není věčného,“ dodal.

Oprava lávky má zajistit především bezpečnost chodců a cyklistů, protože přes ní vede cyklostezka. Podle Petry Kučerové, mluvčí KSÚS činí cena opravy téměř 1,5 miliónu korun bez DPH.

Lávka přes Sázavou je ale důležitá nejen pro turisty nebo cyklisty, ale především pro obyvatele Zbořeného Kostelce. Pod tamní zříceninou hradu vede krajská silnici číslo 107 a právě kousek od lávky je nejen parkovací plocha, ale také autobusové zastávky. Z nich se cestující dostanou veřejnou dopravou do Prahy nebo Týnce nad Sázavou.

Před vybudováním lávky museli lidé kvůli cestování až na nádraží do Týnce. Z nejvzdálenějších míst obce to přes lávku u továrny Jawa měli 2,5 nebo autem po silnici až na nádraží 4,5 kilometru.