V současné době je na silnici vedoucí z Benešova přes Vlašim do Pelhřimova, na území středních Čech, několik pracovišť s celkovou, nebo částečnou uzavírkou dopravy. Provozem řízeným přenosnými semafory jezdí auta například v Chotýšanech. Délka opravovaného úseku je 350 metrů.

„V pátek 10. září by tam měl být obnoven plný provoz,“ sdělila mluvčí cestářů.

Dál za Chotýšany směrem na Vlašim však stále pracují těžké stroje. Silnice je proto zcela uzavřená. Nejen tady, ale prakticky už dříve od Struhařova, museli cestáři silnici opravit důkladněji, než plánovači rekonstrukce předpokládali. „Akce kvůli tomu z důvodu rozsáhlé sanace krajnic nabrala zpoždění několik měsíců,“ přiznala Petra Kučerová s tím, že úsek z Chotýšan k nádraží Domašín by měl být plně v provozu do konce září.

Neprůjezdné Čechtice

Neprůjezdné jsou nyní ale také Čechtice. Městys tam rekonstruuje náměstí. Jeho průjezd cestáři hodlají obnovit do nejpozději do konce září.

Nejezdí se však ani dál, z Čechtic na Košetice a Pelhřimov. Provoz na už zrekonstruované silnici II/112 zastavila před odbočkou na Růžkovy Lhotice havárie mostku nad bezejmenným potůčkem. Způsobily ji přívalové deště a výrazné rozvodnění zmiňovaného toku. Velká voda poškodila část mostní konstrukce. Kvůli bezpečnosti motoristů bylo nutné provoz po mostě zastavit. O tom, zda se bude jezdit alespoň jedním jízdním pruhem, nyní rozhodují výpočty statika.

Současně KSÚS soutěží zhotovitele na opravu tohoto i dalších dvou mostů. Práce si však už nevyžádají úplnou uzavírku silnice, protože dopravu usměrní přenosné semafory. Jezdit se bude jedním a pak druhým jízdním pruhem. Plné zprovoznění by mělo přijít na konci září.

Na celém díle rozděleném do několika projektů se podle Petry Kučerové vyskytly drobnější vícepráce. Ty způsobila třeba i rozmanitosti podloží silnice dlouhé jen na Benešovsku téměř 50 kilometrů. „Například v úseku mezi Domašínem a Zdislavicemi to byl i nález dlažebních kostek pod starými asfaltovými vrstvami a nutná etapizace oprav na základě požadavku stavebního úřadu. Ale nejvíce víceprací je na projektu Jemniště – Domašín,“ uvedla mluvčí KSÚS.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev tam cestáři odhalili podélné trhliny v krajnicích. Statické zatěžovací testy pak určily způsob sanace.

Vícepráce přijdou investora, KSÚS, potažmo Středočeský kraj, na zhruba 30 miliónů a celkovou cenu díla tím zvýší až na 570 miliónů korun. Celá silnice II/112 by měla být motoristům k dispozici bez omezení do začátku října.