„Původní předpokládaný termín zahájení prací nebylo možné dodržet kvůli zdržení přeložky ČEZ, která musí proběhnout před demolicí mostu. Z tohoto důvodu bylo zahájení prací odloženo do doby, kdy ČEZ přeložku provede,“ vysvětlil mluvčí kraje Pavel Lochař. Podle jeho vyjádření kraj s opravou začne teprve ve chvíli, kdy bude mít ČEZ zpracovaný projekt na přeložku svého zařízení. Kdy se tak stane, mluvčí neuvedl.

Samotnou opravu, ačkoliv by ji bylo možné provádět tak, aby po polovině mostu auta i nadále jezdila, hodlá kraj realizovat jinak. A s tím kompletně uzavře silnici na dlouhé týdny. „Bude to především proto, že se počítá s životností mostu 80 až 100 let. A toho by v případě výstavby po polovinách prakticky nebylo možné dosáhnout,“ tvrdí mluvčí kraje.

Rekonstrukce nikterak výrazné technické dopravní stavby není také nijak závratná, Investora, Středočeský kraj vyjde na něco víc než 6,5 milionu korun bez DPH a s ní pak zhruba 7,9 milionu korun.
Kouzlo dlouhé životnosti by mělo být dosaženo tím, že bude mostní objekt nahrazen zcela novou konstrukcí odpovídající nové trase komunikace a jejímu šířkovému uspořádání. „Na přilehlý chodník od obce bude navazovat i chodník na mostě. Nová nosná konstrukce je polorámová, železobetonová, monolitická založená na pilotech,“ vysvětlil Pavel Lochař, mluvčí Středočeského kraje s tím, že před zahájením odstraňování mostu je právě nutné přeložit trasy kabelů a to vedení nadzemní i podzemní, která jsou, jak už řečeno, ve správě ČEZ.

Oficiální objízdná trasa povede po silnici druhé třídy číslo 125, 126 a 127 a bude dlouhá celkem 22 kilometrů. „Realizace stavby byla plánována, podle projektové dokumentace, na šestadvacet týdnů od předání stavby zhotoviteli, který předložil pracovní harmonogram snižující dobu výstavby na 16 týdnů,“ dodal Lochař.