Čerstvě šedesátiletý Luděk Šefrna žil do studií v Týnci nad Sázavou a po třicetiletém pražském období se do tohoto města opět vrátil.

Vystudoval benešovské gymnázium a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na geografii.

Zprvu pracoval ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby a Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd.

Od začátku devadesátých let je kantorem na Přírodovědecké fakultě UK, kde přednáší pedologii a biogeografii a zabývá se výzkumem v Jižní Americe.

Je také zastupitelem města Týnce nad Sázavou, kde se snaží prosazovat některé šetrnější přístupy k životnímu prostředí.