ON-LINE ROZHOVOR S VÁCLAVEM KRÁSOU, ve čtvrtek 17. dubna

Ptali jste se předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením

Celý on-line rozhovor najdete ZDE

CO JE TO NRZP?

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7
170 00 Praha 7 - Holešovice
telefon: 266 753 424
e–mail: nrzp@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz

––––––––––––––––––––––––––
* právní poradenství (bytová problematika, občanské, rodinné a pracovní právo) * speciálně pedagogické poradenství * poradenstvím v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových domů
* poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek * konzultační a informační činnost * zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta * přednášková činnost