Jan Staněk se narodil 8. listopadu 1951 v Praze.

Vystudoval České vysoké učení technické, obor konstrukčně dopravní stavby. Této profesi se věnuje celý život.

Ovšem jeho největší láskou a koníčkem je myslivost. K té ho přivedl jeho otec.

Už jako malý chlapec byl veden k lásce k přírodě a to mu zůstalo.

Stále se cítí lépe na vesnici než někde v ulicích města.

Od osmnácti let je držitelem loveckého lístku a třináct let působí jako předseda OMS Benešov.

Otázkya odpovědi nalezneteZDE.