„Celé dopoledne ve dvouhodinových blocích děti plnily nejrůznější úkoly, které byly připraveny tak, aby děti, které nemají rády český jazyk v nich našly i zajímavé momenty. Patřilo k nim například zrakové vnímání, doplňování názvů květin, tvoření příjmení podle obrázku, hádanky, básničky, geometrické obrazce, určování pověstí či známá přísloví,“ uvedla učitelka Jitka Křepelková.

Děti pracovaly ve smíšených skupinách, vzájemně si poradily, pomohly. Za každý splněný úkol získaly motivační razítko a na závěr si každý odnesl diplom se sebehodnocením.

Děti zde nabyly dojmu, že český jazyk nemusí být tak nezajímavý a uvědomily si, že se prolíná do všech předmětů, ať už je to přírodověda, matematika nebo vlastivěda. „Všichni zúčastnění si zvýšili své sebevědomí a odcházeli s pocitem úspěšnosti,“ dodala pedagožka Marta Ptáčková.