„V současné době probíhají vyvlastňovací řízení na potřebné pozemky. Po jejich dokončení bude vydáno stavební povolení a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedla mluvčí s tím, že zahájení stavby předpokládá ŘSD v první polovině roku 2018.

Kvůli provozu, trpí nejen místní. Hluk, prach i exhalace ale nejvíc škodí těm kteří , kteří bydlí přímo u vozovky. Denně jim pod okny projede až 20 tisíc osobních aut i kamionů. Právě proto, jak potvrdil starosta obce Ivan Novák, se většina lidí na stavbu obchvatu a jeho dokončení, velmi těší. „Pokud se to podaří, je to nejlepší, co nás za posledních mnoho let mohlo potkat,“ řekl však s náznakem pochybnosti starosta Ivan Novák.

Onen podmiňovací způsob jeho vyjádření vychází z vědomí, že ne všichni lidé z Olbramovic obchvatu fandí. Ale těch, kteří na něj čekají, je podle něj možná více než 95 procent. A právě oni už také jako protest proti odsouvání stavby, provoz na silnici v roce 2014 blokovali. „Část občanů, kteří se stavbou nesouhlasí, se odvolávala proti všem rozhodnutím vydaným na tuto stavbu a tím došlo ke zdržení její přípravy,“ potvrdila Nina Ledvinová.

Zdržení stavby nezpůsobili ale jen ti, jejichž majetku se obchvat kolem východní část obce, dotkne. Stavba byla původně posuzována podle zákona z roku 1992, ale kvůli předpisům EU, se proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí - EIA, musel opakovat.

To už má investor za sebou a nyní dobíhá vyřizování posledních administrativních náležitostí. Pak, do poloviny příštího roku, by se mělo začít stavět. Silnici by motoristé mohli začít používat do dvou let, samotná stavba skončí o půl roku později.

Cena projektu pro soutěž je 512 milionů korun. Přeložka E55 označované i jako silnice I/3 navazuje na začátku i na konci úpravy na už hotové úseky komunikace. Na severu nechvalně známého esíčka pod tomickým mostem, na jihu u křižovatky na Votice a Sedlčany. Jeho délka je 3420 metrů, silnice bude široká 11,5 metru. Připojení Olbramovic i okolních obcí na obchvat je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou. Součástí akce je také celkem sedmi mostních objektů.