Skrývá zhruba padesát metrů široký pás země lemující východní část Olbramovic od severu k jihu nějaké tajemství? To je zásadní otázka, na kterou mají odpovědět archeologové.

„V současnosti probíhají zejména zemní práce na přípravu území v hlavní trase. Odstraňují se pařezy, ploty a další překážky a stále probíhá i skrývka ornice na ploše trvalých a dočasných záborů,“ vysvětlil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR důvod, proč k Olbramovicích dorazili také archeologové.

Zatím nic nenaznačuje, že by se v trase obchvatu měly nacházet nějaké vzácné historické artefakty. Právě to by pak mohlo zdržet dokončení díla, které investor plánuje na březen roku 2023.

Kolem obchvatu mají práci také ochranáři, jejichž úkolem je provést nutná opatření pro záchranu chráněných živočichů v blízkosti Konopišťského potoka.