„Jediným problémem, který jsme tu řešili, byla likvidace skládky nalezené při výstavbě,“ uvedl Mátl. Ke zdržení stavby sice nedošlo, odstranění částečně nelegální skládky ale zvýšilo cenu díla. Likvidace a zabezpečení skládky stály 50 milionů korun.

Náklady na stavbu, které měly být 320 milionů korun, už stouply i kvůli růstu cen na 380 milionů. Mátl přitom naznačil, že se v rámci dalšího růstu cen materiálů a práce částka ještě zvýší.

O skládce sice investor věděl hned od začátku, nebyl však znám její rozsah. „Byl tam i nebezpečný odpad, který jsme museli zlikvidovat. Zbylou část skládky jsme zabezpečili tak, aby nedocházelo k únikům a kontaminaci půdy nebo vody. Tato část skládky zůstává pod silnicí,“ vysvětlil Mátl.

Paradoxem nového obchvatu stále zůstává jeho úrovňové křížení se silnicí k Čapímu hnízdu a obcím Tomice II a Zahradnice. Právě na tomto místě přitom v minulosti došlo k několika vážným nehodám. A každé úrovňové křížení označují dopravní policisté jako potenciálně rizikové místo. Přeložka silnice I/3 vede v těchto místech úvozem, tedy pod okolním terénem, což by nahrávalo alespoň přemostění.

Ke stavbě mimoúrovňové křižovatky investor nepřistoupil kvůli minimálnímu provozu ze silnice třetí třídy od Tomic a Zahradnice. „Kdyby tady udělali alespoň kruhový objezd, který by rychlost projíždění zpomalil,“ poznamenal starosta Olbramovic Ivan Novák. Přesto zhotovitele stavby pochválil. Za rychlé stavební tempo, díky kterému se místní dříve zbaví stavebního ruchu a zároveň dojde dříve ke zklidnění provozu ve středu obce.

Spokojený byl i ministr dopravy Martin Kupka: „Podle odezvy místních lidí je vidět, že se jedná o podařenou stavbu. Třicet let se na ni čekalo a za sedmnáct měsíců bude hotová.“ Dílo by totiž zhotovitel, firma M-silnice, měl odevzdat do provozu o půl roku dříve, už 30. září letošního roku.