Středočeský kraj jako investor podal kvůli stavbě už v dubnu žádost o vydání společného povolení a to nejen na stavbu uvedené okružní křižovatky v dolní části Vlašimské ulice, ale také k rekonstrukci dalších více než dvou kilometrů silnice II/112. „Předmětem stavby je rekonstrukce silnic II/110 a II/112 v úseku od průsečné křižovatky těchto dvou silnic za křižovatku se silnicí III/1121 Boušice,“ uvedla Beatrix Jiráňová ze Silničního správního úřadu Benešov.

Vzniknout by měly dvě okružní křižovatky

Součástí žádosti je návrh ne jedné, ale hned dvou okružních křižovatek. Ta v dolní části benešovské Vlašimské ulice bude de facto jen přestavěná na kruhák. Druhá, zcela nová okružní křižovatka pak má zajistit bezpečné vjíždění a vyjíždění do areálu společnosti Výfuky autodíly Pařízek a syn, necelý kilometr ve směru jízdy na Vlašim. Z této křižovatky pak bude jeden „fous“ vyvedený také do lokality Sladovka.

„Dále se bude jednat o rekonstrukci komunikací nižších tříd, kompletní rekonstrukci mostu přes Benešovský potok a nové vodohospodářské objekty, přeložky dotčených inženýrských sítí a oplocení,“ připomněla úřednice. Zajímavosti stavby respektive povolení k ní je výpis dřevin jichž se stavba dotkne. Některé bude potřeba vykácet, jiné postačí upravit řezem. Obsáhlý výčet v žádosti kraje jmenuje například olše, jasany, lípy, duby, vrby, jabloně, hrušně, švestky, ořešáky, břízy, topoly, akáty ale třeba i keře zimostráz, maliník nebo šípkové růže.

Stavba se dotkne padesátky pozemků, ale není zatím jasné, zda práce zcela nebo částečně přeruší dopravu z Benešova na Vlašim. Se stavbou okružní křižovatky a silnice se svezl také Benešov. Ten v těchto dnech končí výstavbu chodníku a autobusových zastávek na výjezdu z města. O stavbě mostu, okružních křižovatek a opravě zbylé části silnice II/112 od Benešova ke křižovatce na Boušice a Myslič se hovoří už dlouho.

Dosud k ní nedošlo také proto, že investor, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, dal letos přednost rekonstrukci silnice II/113 z Vlašimi do Divišova. „Kvůli tomu a celkové uzavírce silnice bylo nutné určit objízdnou trasu, kterou zajišťuje právě silnice II/112. Proto kraj akci, která se dotýká i nás v Benešově, přesunul až na další rok,“ vysvětlil připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.