Plán obnovy městské zeleně předpokládá vykácení poškozených, odumřelých i nevhodně vysazených stromů.
Z aleje lip srdčitých v ulici Ke stadionu zmizí devět jedinců, které po odfrézování pařezů na stejném místě nahradí platany javorolisté, jež lépe snáší solení vozovky. Na Masarykově náměstí dřevorubci provedou na lípách pouze výchovné řezy, ale na sousedním Malém náměstí padnou všechny stromy.
„Pro tak malou uzavřenou plochu se jedná o nevhodný druh dřevin, jejichž větve zasahují do oken a fasád budov. Pokud nedojde k jejich odstranění, bude nutná jejich silná redukce,“ vysvětlil Ferdinand Beran z odboru životního prostředí benešovské radnice k návrhu obnovy zeleně. Pokácené stromy výhledově nahradí javory mléčné kulovité.
Pily, pokud Benešov získá dotaci, se nevyhnou ani hřbitovním areálům na Karlově. Ze spodního zmizí zeravy západní, stříhané do pravidelných tvarů, i z nich vytvořený prosychající živý plot, porosty jalovce čínského a rododendrony. U hřbitovní zdi v sousedství rodinných domů pokácí jedli ojíněnou a douglasku tisolistou, jejíž exempláře upustí i roh hřbitova.
Veškeré vzrostlé listnaté stromy se podrobí bezpečnostním řezům.
Jako náhradu za zlikvidovanou zeleň hodlá radnice oddělit rozptylovou loučku od okolí živým plotem ze zeravu západního kuželovitého, po cihlové zdi se povine přísavník trojcípý a podél kovaného plotu vytvoří tis červený sloupovitý jeho živou repliku. Rozptylovou loučku ozdobí buk lesní převislý červenolistý.
Na horním hřbitově porazí dřevorubci několik lip srdčitých, javorů mléče a bílou převislou vrbu, za něž radnice plánuje náhradní výsadbu. U kolumbária přestanou vonět šeříky obecné, které nahradí na celém svahu bergénie srdčitolisté.