„Daleko překvapivější však byly pro hejtmana informace o současné ekonomické situaci benešovského zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí kraje Berill Mascheková.

„Nemocnice loni hospodařila podle předběžných čísel se ztrátou šedesáti milionů, což je pro mě úplně šokující informace,“ řekl hejtman s tím, že zařízení navíc dostalo padesátimilionovou dotaci od kraje, má úvěr 19 milionů. „Reálná ztráta je tak téměř sto třicet milionů korun,“ dodal Rath a připomněl, že nedávné zjištění, že si bývalý management nemocnice, ředitel a jeho tři náměstci, loni vyplatili odstupné téměř šest milionů korun, považuje za vyloženou drzost vůči zaměstnancům.
„Včetně odvodů to totiž pro nemocnici znamenalo zátěž sedm až osm milionů korun,“ sdělila Mascheková.
Zdravotnický personál NRS Rath ujistil, že nepříznivou ekonomickou situaci zaměstnanci nemocnice na platech nepocítí. Důvodem je i udržení kvalitních lidí v nemocnici, která se už nyní potýká s podstavem deseti lékařů a 36 zdavotních sester.

Hejtman na setkání také uvedl, že by rád v co nejbližší době převedl všechny krajské nemocnice z akciovek na neziskové organizace.
„Nyní, během ledna či února, podá kraj žádost na převedení ministerstvu zdravotnictví. To má třicetidenní lhůtu na posouzení a k vyjádření. Pokud půjde vše hladce mohly by být převedeny na neziskové organizace již v polovidně roku.