Jeden z těch extrémních se táhne sedmým rokem a dlužná částka přesahuje 50 tisíc korun. Nájemnice, která neplatila, už v městském bytě nebydlí, její dluhy stále rostou. To kvůli poplatku z prodlení, tedy úrokům.

Jak s neplatiči a jejich závazky nakládat, řeší radní často. Už dříve se dohodli, že dluhy za nájemné město odpouštět nebude. Dobře ví, že by to vůči řádným občanům nebylo správné. Přivírat oči jsou ochotni jen v případě úroků z prodlení. „Odpouštíme nejvýše polovinu poplatku z prodlení,“ připomněl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Tahle shovívavost komunálních politiků je však založena na jednom důležitém předpokladu. Tím je alespoň uzavření splátkového kalendáře. Ale nejen to. „Dlužník ho musí také začít plnit. V ten okamžik se zastaví výpočet úroku. Když ale podmínku poruší, začne výpočet znovu,“ upozornil starosta Jaroslav Hlavnička.

Zmíněná dlužnice ale zatím splátkový kalendář na dluh vzniklý užíváním bytu sjednaný a potvrzený od zastupitelstva nemá. Proto se jí úroky navyšují dál. Právě proto, že žena dosud ani nemá základní předpoklad pro podání žádosti o odpuštění části penále, není v Benešově nikdo, kdo by o snížení dlužné částky z prodlení vůbec jednal.