Tou první se staly Mariánovice. Hlas obyvatel lokality byl hodně a často slyšet. Třeba i při Veřejném fóru, kde se problém stal jedním z deseti, které se radnice zavázala řešit. Předseda mariánovického spolku Zdravý Benešov Jiří Knap shrnul důvody, proč by se tam technické zařízení nemělo stavět. „Z kompostárny by šel smrad, další zápach z třídičky - a v tom si budou hrát naše děti,“ upozorňoval. Město následně od záměru stavět tam na vlastních pozemcích, navíc na místě určeném k tomu i územním plánem a dokonce i s nedalekou železnicí, ustoupilo.

Kolona traktorů po silnici I/3 projela Benešovskem. Zemědělci míří na Prahu
Kolona traktorů po silnici I/3 projela Benešovskem. Zemědělci zamířili na Prahu

Další lokality vybrala radnice v Pomněnicích a na Kavčíně. V prvně jmenované benešovské místní části žije trvale zhruba šedesát lidí. Dominantní část území ale zabírá Školní statek Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově a právě v jeho objektech část obyvatel také bydlí. I tam zazněly nesouhlasné hlasy. „Pokud by se třídící linka komunálního odpadu stavěla v Pomněnicích v sousedství našeho statku, který chceme zrekonstruovat, nadšeni bychom z toho nebyli,“ přiznala Ivana Dobešová, ředitelka Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově.

Horkým kandidátem je Kavčín

Městu tak „zbyla“ poslední možná lokalita – Kavčín. Jedná se o bývalý vojenský prostor, cvičiště, kde z podstaty věci nikdy nikdo trvale nežil. Benešovská radnice si k posouzení lokalit nechala zpracovat takzvanou SWOT analýzu, tedy popis silných a slabých stránek doplněných o příležitosti a hrozby, které výběr může provázet. Analýzu pak podrobně probírali na veřejné schůzi také zastupitelé a vzali dokument na vědomí. Nejvyšší orgán města pak uložil Radě města Benešova zahájit přípravné a projektové práce na vybudování areálu odpadového hospodářství.

Z Pohádkové show Venasis v choceradské sokolovně.
Aladin, Elsa nebo Olaf. Sokolovnu v Choceradech bavily pohádkové bytosti

„Začínáme zpracovávat podklady pro zjišťovací řízení. Z nich vyplyne také to, zda bude potřeba posuzování vlivu stavby na životní prostředí, proces EIA. Současně začínáme také jednat s vlastníky pozemků na Kavčíně o případné směně,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že primárně se město bude zabývat právě Kavčínem. Areál by podle představ radnice měl vzniknout na výhodném místě, hned vedle severovýchodního obchvatu Benešova, který tam hodlá budovat Středočeský kraj.

Celý proces je pro Benešov zcela zásadní záležitostí

Podle benešovského starosty Jaroslava Hlavničky zatím ale není jasné, k jakým krokům zjišťovací řízení město nasměruje. Pokud by to bylo k vyhotovení „velké“ EIA, trval by proces nejméně rok. V případě nižších požadavků a tedy „malé“ EIA, by byl tento nutný krok kratší. „Oba procesy v sobě zahrnují také veřejné projednávání,“ upozornil starosta. Nový areál odpadového hospodářství Technických služeb Benešov má zaujímat plochu tří hektarů.

Fotovoltaika na střechách zimního stadionu a plaveckého bazénu.
Městská sportoviště v Benešově přepnou v březnu na energii ze slunečního záření

Celý proces je pro Benešov zcela zásadní záležitostí. Kapacita skládky v Přibyšicích je už několik let vyčerpaná a odpad z Benešova vozí nákladní auta do spalovny v pražských Malešicích. Současným potřebám už téměř nepostačuje ani areál technických služeb v ulici Na Spořilově, tedy de facto v centru Benešova. Také třídící linka, která u nefunkční skládky v Přibyšicích ještě funguje, se blíží svým kapacitním i technologickým limitům. Navíc během několika let Benešovu na této třídírně odpadu skončí nájemní smlouva.