Doslova stěžejním úkolem města je vybudování logistického centra pro využívání a třídění odpadů. To by mělo splňovat řadu požadavků se společným cílem, kterým je minimalizace nákladů a negativního vlivu na životní prostředí.

Pokud by město centrum nevystavělo, muselo by domovní odpad vozit do jiného takovéhoto centra, které by pak Benešovu službu přeúčtovalo. Navíc by město tratilo také na převozu nelisovaného odpadu. Také proto bude potřeba ještě důsledněji třídit.

Kde ale logistické centrum vznikne, není jasné. Proti lokalitě u Mariánovic silně protestují tamní obyvatelé. Je navíc dané, že místo musí splňovat řadu kritérií. Musí být mimo jiné v blízkosti města, kde odpady vznikají kvůli snížení nákladů na přepravu. Musí být dostupné občanům a zároveň být v lokalitě, která je územním plánem schválena pro průmyslovou výrobu.

Navíc musí disponovat bezproblémovým připojením na silniční síť a v neposlední řadě musí být pozemek dostatečně velký, aby zde mohly být umístěny všechny potřebné technologie. Ty budou v krytých halách, které okolí uchrání od hluku a zápachu a musí splňovat také veškeré hygienické, emisní a hlukové limity. To znamená, že nesmí svým provozem zatěžovat okolí nad stanovené limity.