Mají dostávat neuvolnění zastupitelé za svou práci pro město peníze? Jednoduchá otázka i odpověď. Zákon tuto možnost nabízí. Záleží jen na zastupitelstvu, jestli odměny odsouhlasí.
V tom benešovském se odměny nezařazeným zastupitelům neproplácejí už léta. Výjimku tvoří radní a předsedové komisí a výborů. Neuvolnění zastupitelé dostávají za práci v radě města 2740 korun za měsíc. Předsedové komisí a výborů obdrží měsíčně 1770 korun. Dostávají je také ti, kteří oddávají. Za každý obřad 760 korun. Ještě před měsícem to bylo o čtyři procenta méně. Navýšení projednalo a schválilo zastupitelstvo. Ale jednání o tom nebylo lehké.
Se zcela revolučním plánem totiž přišel zastupitel Jiří Vrabec (ČSSD). Ten navrhl, aby odměny dostávali i ostatní nezařazení zastupitelé.
„Využil jsem jen možností zákona,“ řekl, a vysvětlil také, co ho k návrhu vedlo. „Spolustraníci mi říkali, že za jednání v zastupitelstvu beru peníze,“ potvrdil.
Každá strana vybírá poplatky a jejich výše je u zastupitelů určována i působností v orgánech města. Doktor Vrabec ale žádné odměny nedostával a nedostává, i když do stranické kasy musí podle zmiňovaných kritérií přispívat. Souvislost se stranickým příspěvkem a tím od města ale odmítl. „Dělal jsem si legraci, že jako důchodce nebudu platit a jako zastupitel ano,“ řekl.
Jeho partajní šéf Jaroslav Duras ale úzkou souvislost Vrabcova návrhu a stranických zájmů potvrdil. „Ve stanovách máme, že člen zastupitelstva by měl platit vyšší měsíční příspěvky, asi sedm set,“ dodal Duras.