V rekonstruovaném objektu jsouexponáty a dokumenty zachycují nejen historii sboru, ale i spolkový život v kraji mezi Českou Sibiří a Podblanickem. Stovky návštěvníků před slavnostním otevřením muzea shlédly ukázku práce s historickou stříkačkou.