Co Včelojedi za uplynulý rok vykonali pro druhé?
Děti samy i s veřejností uklízely město, uspořádaly Vánoční deskohraní a pro zvířata nainstalovaly krmítka do parku. Zvířatům z vlašimské paraZOO vyrobily pomůcky a pro veřejnost uspořádaly vypouštěcí akci zvířat ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Děti pořádaly i benefiční akce pro záchrannou stanici. Kolik vybrali?
Pro vlašimskou záchrannou stanici uspořádaly děti celkem čtyři benefiční akce, v rámci kterých získaly 18 259 korun.Jaký měly akce, podle vás, přínos pro druhé?
Přínosem akcí bylo zejména získání finančních prostředků na navracení poraněných zvířat zpět do přírody, dále informovanost veřejnosti o problematice odhazování odpadků na veřejném prostranství a ve volné přírodě, seznámení veřejnosti s problematikou zraňování volně žijících zvířat a zlepšení podmínek výběhů chovaných zvířat v paraZOO.

Jaký přínos mají podobné akce pro samotné děti?
Děti se naučily zorganizovat nové akce, které dosud nerealizovaly. V rámci nich zdokonalovaly koordinaci osob, přípravu pomůcek a materiálu. Naučily se, jak akce propagovat a vyzkoušely si roli herců i moderátorů. Dalším přínosem byla hmotná a finanční zodpovědnost, kterou rozvíjely během benefičních akcí.

Jaké pro děti bylo přebírat ocenění?
Určitě to bylo pro ně odměnou. Přebírání ocenění Brána k druhým se uskutečnilo v Národním technickém muzeu a moderoval jej známy herec Petr Vacek. Mohli jsme se společně seznámit s činností ostatních oceněných týmů, prohlédli si muzeum a domů si odnesli hodnotné ceny. Nejen to snad bude motivovat děti k další prospěšné činnosti pro druhé, ale zejména pocit z vykonané práce a uvědomění si významu pomoci druhým.

Soutěž Brána k druhým
Soutěž pro dětské skupiny do 26 let, které vykonaly něco prospěšného a užitečného pro ostatní, organizuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V roce 2017 bylo mezi držitele titulu Brána k druhým vybráno celkem pět dětských kolektivů. Aktivita přihlášených skupin je vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů či záznamy z kronik. Komise přihlíží také ke svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví. Vyhodnocení celé soutěže provádí odbor pro mládež MŠMT prostřednictvím hodnotící komise.