Provizorní propojení traťových kolejí mezi železničními stanicemi Benešov a Čerčany uvidí cestující ještě příští rok, i když rekonstrukce zadní části kolejiště na benešovském nádraží včetně částí obou traťových kolejí skončí ještě letos.
Dočasná odbočka u Bedrče, zřízená v polovině traťového úseku kvůli zvýšení propustnosti během výluk, po zimní přestávce, kdy vlaky budou jezdit v celém úseku po obou traťových kolejích, poslouží příští rok pro dokončení optimalizace tratě mezi Bedrčí a stanicí Čerčany.
Letos také skončí, kromě výhybek na obou stranách nádraží, rekonstrukce staničních kolejí v Senohrabech. „Na zmíněných stavbách bude letos prostavěno zhruba 1,1 miliardy komu,“ uvedl Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem stavby koridoru mezi Prahou a jižními Čechami.
Při rekonstrukci železnice mezi Strančicemi a Prahou-Hostivaří budou letos ukončené všechny nepřetržité výluky, které cestující pociťují při omezování jízd vlaků, jejich rušením i každodenními zpožděními.
„Nyní se chýlí k závěru nepřetržitá výluka první traťové koleje z Říčan do Prahy-Uhříněvsi a výluka lichých staničních kolejí v Říčanech. Plánované termíny jejich ukončení jsou neděle 23. září a středa 26. září 2007. Letos se předpokládá také zprovoznění nového komunikačního propojení, podjezdu pod tratí, v Praze-Uhříněvsi. V tomto roce bude v uvedeném úseku prostavěno 1,3 miliardy korun,“ upřesnil mluvčí SŽDC.
Současně se nyní připravují podklady k projednávání plánu výluk na rok 2008. V příštím roce bude kromě dokončení rekonstrukce traťového úseku z Čerčan k odbočce Bedrč včetně jejího následného zrušení zrekonstruován úsek od zastávky Pyšely do Senohrab a dokončena celá přestavba stanice Senohraby. Práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, trakčním vedení a dokončovaní úprav se uskuteční pouze při denních výlukách.
„Modernizace a zdvojkolejnění traťového úseku z Benešova do Votic je prozatím v přípravě. Předání staveniště se předpokládá na konci roku 2008 a vlastní práce v terénu potom začnou v roce 2009,“ nastínil další postup při budování koridoru Jiří Šťastný s tím, že žádost o stavební povolení bude podaná ve druhém čtvrtletí roku 2008 a poté bude následovat veřejnoprávní projednávání stavby.