Zdravotníci díky jejich obětavosti mohou ročně připravit 9000transfúzních jednotek, jež využije nejen Nemocnice Rudolfa a Stefanie, ale izdravotnická zařízení vSedlčanech, Příbrami a vPraze. Dárci se ve středu 19. prosince ráno vBenešově sejdou naposledy, další odběry se uskuteční vpondělí 7.ledna.