Pokud se ukáže, že je vše v pořádku, pozve si stanice v úterý 11. února zhruba 15 dárců. Následující den by transfuzní oddělení spustilo běžný provoz. „Pokud by se nezdařilo vše zprovoznit, přesto bychom od 12. února fungovali, ale omezeně. V tomto případě si budeme vybírat krevní skupiny a odebereme maximálně čtyřicet dárců,“ stojí v prohlášení nemocnice ze 3. února.

Zájem dárců je po dlouhé odstávce obrovský, proto hematologie doporučuje odběry předem objednat.

Kromě odběrů zatím nefunguje ani počítačový přenos požadavků zdravotníků do ústavní kuchyně kvůli dodávce dietních jídel. Informaci o tom, kolik diet mají kuchaři připravit, tak zajišťují zdravotníci prostřednictvím na papíře psaných a fyzicky doručených zpráv.