Název pod sebou skrývá především napřímení trati mezi Prahou Uhříněvsí a Bystřicí. V tomto úseku vzniknou tři nové zastávky – Lipany u Říčan, Velké Popovice a Nespeky. Účelem bezpochyby finančně velmi nákladné změny má být spojení Prahy s Benešovem a jižními Čechami, které bude o půl hodiny kratší než to současné. Kromě zrychlení plánovaná stavba rozšíří Středočechům možnosti cestování vlakem a uleví dnes velmi zatížené trati.

Pilotka Zara Rutherfordová usilující o světový rekord přistála na letišti Benešov.
PODÍVEJTE SE: Pilotka usilující o světový rekord přistála na letišti Benešov

Nové stavby tak stále více směřují k využívání tratí pro přepravu osob, ovšem bez odklonu od prapůvodního účelu železnice, nákladní dopravy. Současný trend výstavby železnice už nesměřuje k tomu, přivést vlaky do center obcí. Je tomu právě naopak. Stanice, nové terminály s parkovišti pro osobní auta s navazujícími spoji vznikají ve vzdálenosti nevhodné pro pěší přesun centrujících. To bude bezezbytku platit i u tří výš jmenovaných nových zastávek.

„Stavba ještě nemá konkrétní podobu. Jedná se o územní rezervu pro výstavbu rychlého spojení do jižních Čech,“ vysvětlil Dušan Gavenda ze Správy železnic (SŽ).

Také proto zatím nejsou jasné její přesné technické údaje. Nová rychlostní trať má vzniknout v horizontu dvaceti let.

„Čím dříve se tak stane, tím lépe,“ míní Jiří Snížek, radní pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji. „Přírodovědecká fakulta UK přišla nedávno s prognózou, že do roku 2050 má ve Středočeském kraji přibýt 900 tisíc obyvatel. Proto je potřeba nejprve vybudovat dopravní infrastrukturu a teprve pak bydlení. Opačně to nepůjde, protože prostoupit krajinou je těžké už dnes. Čím později se stavba bude dělat, tím větší protesty veřejnosti lze očekávat,“ tvrdí radní kraje.

Akce má před sebou řadu administrativních nezbytných procesů. Například ji projedná centrální komise Ministerstva dopravy, která se bude zabývat studií proveditelnosti.

Osoba podezřelá z vloupání do vozu v neděli 19. prosince 2021 kolem 19. hodiny v ulici Ke Stadionu před hotelem Benica v Benešově.
Od listopadu policisté v Benešově vyšetřují desítky případů poškození aut

Na podzim bude středočeské zastupitelstvo projednávat třetí aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje a s největší pravděpodobností tam koridor také zanese. Jakmile dojde k administrativnímu souhlasu, začne SŽ připravovat stavbu trati pro rychlost 200 km/h. Ta se před Benešovem schová do několika tunelů s vyústěním na benešovském nádraží.

„Právě tam před koncem nové části podchodu železnice je už nyní vyčleněno místo pro dvě koleje zamýšleného koridoru D204,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Nová trasa z Benešova do Prahy bude podle krajského radního Jiřího Snížka určena pouze pro osobní dopravu.

Nákladní vlaky budou dál jezdit po dnešní trati. Od Benešova na jih u Bystřice se nová trasa napojí na modernizovanou část 4. tranzitního koridoru a provoz tam bude kombinovaný.