Hrozí tak nebezpečí nejen žábám, ale i motoristům, kteří mohou v kritických místech na stovkách žab dostat smyk.

V pohotovosti jsou proto pracovníci ČSOP Vlašim, kteří žábám při nebezpečném putování asistují a instalují podél silnic zábrany z pletiva.

„Jedno z míst, kde zábrany stavíme je u Trhového Štěpánova. Když vás při řízení náhle překvapí spousty žab na silnici před vámi, nelekejte se, v klidu zpomalte a pokuste se jim vyhnout. Není to nikterak výjimečný jev," poradil ošetřovatel záchranné stanice ve Vlašimi Petr Švingr a doplnil, že v našem regionu se migrace žab týká hlavně chráněné ropuchy obecné, skokanů a čolků.

Po instalování dočasných zábran jezdí ochranáři pravidelně i dvakrát denně vybírat nádoby umístěné podél sítí z pletiva a žáby v nádobách ručně přenášejí do zpravidla nedalekého rybníka, kam měly žáby namířeno. V hlavním tahu ochranáři přemístí kolem pěti set obojživelníků denně. Tímto způsobem s pomocí dobrovolníků za deset let realizace tohoto záchranného projektu přenesli již bezmála sedmdesát tisíc obojživelníků.

„Zábrany jsme postavili také v lokalitě u zámku Kačina a v dalších šesti lokalitách u rybníků Propast a Hruškov, obcí Šternov, Horka nad Sázavou, Tehov u Říčan a poblíž Mokré Lhoty u Bystřice," řekl Petr Švingr.

Zábrany tam budou stát zhruba měsíc a půl. Poté je ochranáři demontují a odvezou.

Migrujícím obojživelníkům kromě nebezpečných komunikací někdy komplikují život i majitelé rybníků, kteří v této době některé nádrže z důvodů jarního výlovu vypouštějí.

„Zvláště za deštivých teplých večerů můžete na některých úsecích potkat obojživelníky i mimo zábrany a hlavně populaci pomalých ropuch tak opatrnou jízdou můžete významně pomoci chránit," vyzval k opatrné jízdě vlašimský ochranář.

KAREL CHLUMEC