U Olbramovic mohou zájemci o ochranu přírody a krajiny od 1. července navštívit Ekocentrum Čapí hnízdo.

„Máme tu čest, že tu můžeme provádět veřejnost a ukazovat jí taje přírody,“ uvedl Pavel Křížek, zakladatel Ochrany fauny ČR (OF) ve Voticích.

Pro svou hlavní činnost, záchranu zraněných, volně žijících živočichů, má OF stále stanici ve Voticích. Ekocentrum Čapí hnízdo ale úsilí ochranářů rozšiřuje o osvětu a například také výstavu minerálů a jiných přírodnin. Zblízka si každý může prohlédnout i chráněná zvířata.

„Všichni, jinak volně žijící živočichové, které tu máme, byli zachráněni po zranění a do volné přírody se už nemohou vrátit,“ uvedl Křížek.

Na voliéry navazuje 1500 metrů naučné stezky se sedmnácti panely, z nichž se každý dozví o zvířatech ve Farmě Čapí hnízdo.

„Kromě hendykepovaných živočichu jsou tu výběhy s třiceti druhy domácích hospodářských zvířat,“ uvedl Křížek s tím, že u každého zastavení jsou otázky pro malé i větší děti a také pro dospělé.

Stezka vede kolem Zahradnického potoka s tůněmi, kde OF připravuje praktické ukázky odchytu a kroužkování ptáků, do nichž se zapojí i děti. „Bude to atraktivnější, než vysedávání u monitoru počítačů,“ míní Křížek.

Ekocentrum má kromě pondělí otevřeno denně od 10 do 17 hodin.