Z Velkého Blaníka se pak rytíř z družiny blanického vojska vypravil za oceněnými, aby jim předal certifikát a kovanou sochu rytíře. Někteří z letošních vítězů ankety si už bohužel nemohli cenu převzít osobně. Stali se Blanickými rytíři in memoriam.

| Video: Youtube

První Blanický rytíř putoval na hrad Český Šternberk za Jiřím Sternbergem oceněným in memoriam. Za rodinu Zdeňka Šternberka jej z rukou zbrojnoše převzala kastelánka Zuzana Míková. „Jiří Sternberg byl neziskovými organizacemi oceněn za celoživotní dílo, zejména za péči o kulturní dědictví regionu, jeho propagaci v tuzemsku i v zahraničí, za šíření humanismu a šlechetnosti,“ uvedl Jiří Pavelka z pořádajícího Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

„Další ocenění obdržel Jaroslav Kadlec in memoriam, za celoživotní činnost, zejména za rozvoj poznání v oblasti neživé přírody, popularizaci geologie a za dokumentaci a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Kraje blanických rytířů,“ dodal Jiří Pavelka. Z rukou blanického rytíře ocenění převzala rodina Jaroslava Kadlece.

Zbrojnoš poté zazvonil i na zvonek Miluše Slunečkové, další letos oceněné za celoživotní dílo. „Zejména za udržování křesťanských hodnot i v nepříznivých dobách, za přínos ke vzdělávání dětí a rozvoj křesťanských neziskových organizací na Podblanicku,“ přiblížil za administrátora ceny Pavelka.

Karel Chlumec