Do sálu přišlo o budoucnosti města diskutovat téměř 150 Benešáků. Začátek fóra se trochu pozdržel kvůli kontrolám bezinfekčnosti a pro zdůraznění nutnosti takového opatření u vstupu patroloval také strážník městské policie.

Na základě hlasování přítomných vzešlo 11 hlavních priorit, které obyvatele skutečně velmi zajímají.

„Všechna témata, která byla navržena do závěrečného hlasování, budou v průběhu října ověřena elektronickou anketou přístupnou na webu města,“ potvrdila koordinátorka projektu Aneta Barešová.

Zajímavé je, že na první místo přítomní zařadili ne to, co chtějí, ale naopak, to co nechtějí. Tím je vznik překladiště a třídící linky komunálního odpadu v městské části Mariánovice.

Až na dalších místech se objevily méně kontroverzní záležitosti, které však souvisejí prakticky se všemi obyvateli města. Jsou jimi zahloubení silnice I/3 mezi městem a zámeckým parkem v Konopišti + zvýšení bezpečnosti na silnici I/3.

Bezpečnost zaujala i třetí místo společně s úpravou parků, zejména toho u gymnázia a ve vnitrobloku mezi Nádražní, Tyršovou, Husovou a Jiráskovou ulicí.

Obyvatele by také rádi zachovali zeleně v prostoru bývalého vojenského cvičiště na Kavčíně. Nejspíš zejména mladé by potěšilo, kdyby se v Benešově znovu objevily nové startovací byty.

Lhostejný veřejnosti není ani centrální park Klášterka a obnovení zatím zapadlého a dosud do konce nedotaženého projektu, jehož cílem bylo místo ležící hned vedle centra města, ještě více přiblížit široké veřejnosti.

Sportovně založeným lidem, což samozřejmě také souvisí s bezpečností, chybí cyklostezka která by bez rizika střetu s auty dovedla jezdce na kolech z Benešova do Bedrče.

To byl projekt poptávaný na sedmém až osmém místě na němž se umístil také další týkající se Mariánovic. Tamní obyvatelé by se rádi dostali do města a zejména prostoru někdejších Táborských kasáren po stezce pro pěší vedoucí podél železniční trati.

Až deváté místo zaujal návrh na vybudování technických tříd ve školách se zaměřením na přírodovědné vzdělávání.

Desáté až jedenácté místo zájmu obyvatel Benešova pak představuje nedostatek psychologů a psychiatrů ve městě a také obnova letního kina v Konopišti.