Nad Načeradcem, na katastru obce Olešná, mělo zásluhou vlašimské společnost Sach vyrůst celkem pět větrníků vysokých s rotorem kolem 150 metrů, jako Větrný park Jizbice. Dalších 16 větrných elektráren pak hodlala nezávisle na první firmě postavit firma Pila Zdiměřice jako Větrný park Blaník u Vračkovic, Daměnic a Řísnice.

Zástupci obou firem požádali v září zastupitele Načeradce o vyjádření ke svému záměru. Starostka Petra Bartoníčková už tehdy uvedla, že ČSOP Vlašim vydá ke stavbě zamítavé stanovisko, zatímco MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí žádá o zpracování podrobného posudku.

Už 8. prosince ale obdržela starostka zprávu od Josefa Volšického majitele firmy Sach o odstoupení od záměru vybudovat větrnou farmu u Jizbice.

O druhém větrném parku se mělo jednat také v prosinci na schůzi zastupitelstva. Starostka vyzvala žadatele Ondřeje Kříženeckého k osobní účasti na tomto veřejném jednání a podání podrobných informací k záměru.

Jak stojí v zápise usnesení zastupitelstva, žadatel se z účasti na jednání omluvil s odůvodněním, že je mu vyhrožováno a obává se o svoji bezpečnost. Potvrdil ale, že jeho žádost o povolení výstavby větrného parku platí.

Proti záměru se ale vzedmula mezi obyvateli vlna protestů soustředěná do petice Nechceme větrníky nad Blaníkem. Podpořilo ji autogramem 998 občanů a na celkem 71 podpisových arších ji iniciátoři doručili na radnici Načeradce. Od jeho obyvatel přitom pocházelo 278 podpisů. Zastupitelstvo městyse pak uložilo radě a starostce nesouhlas aktivně prosazovat.

Vzhledem k tomu, že od záměru na výstavbu Větrného parku Jizbice žadatel odstoupil, jednali zastupitelé pouze o Větrném parku Blaník. Nakonec ale nejvyšší, patnáctičlenný orgán městyse schválil usnesení, že s výstavbou Větrného parku Blaník nesouhlasí. Ruku pro to zvedlo 12 zastupitelů.