“Společný tanec v tolika lidech byl zážitek. Náměstí ožilo. Věřím, že jsme všechny zúčastněné i přihlížející rozveselili a vlili jim pozitivní energii do žil. Dětský smích byl slyšet i přes hudební doprovod,” uvedla Denisa Říhová, organizátorka akce.

“Zúčastnilo se více než 100 lidí. Mezi aktivními účastníky bylo i několik dospělých. Nejvzdálenější tanečnice za námi přijely až z Karlových Varů,” dodává Jaroslav Havelka, spoluorganizátor akce.