Ve vestibulu křížové chodby byla k vidění výstava dětských prací, rovněž tematicky spojená s Kyticí. Na autory vítězných výtvorů čekaly věcné ceny.

Zájemci si mohli také uvázat kytičku s mistryní ČR ve floristice Klárou Franc Vavříkovou a jejími přáteli. Pro děti byla připravena Vodnická pohádka v podání Divadla Koňmo.

Celou akci provázel jarmark s ukázkami středočeských řemeslníků zastřešených Spolkem FAKT-UM a kreativní dílny pro děti i dospělé.

Peníze vybrané na dobrovolném vstupném budou použity na obnovu fresek v Sázavském klášteře a podporu koncertů vážné hudby v refektáři.