Už několikrát se jedna z nejvýznamnějších gotických staveb viditelná ze širokého okolí všech světových stran dostala doslova na pokraj zkázy. Třeba v době husitské revoluce. Právě teď, na jaře roku 2022, ale kostelu zase svítá naděje na lepší časy. Právě v těchto dnech totiž začala první fáze rekonstrukce střechy.

„Kostel na konci devatenáctého století zachránil před zřícením August Doerr, rodák z Frankfurtu nad Mohanem. Ten v roce 1878 zakoupil statek a zámek Smilkov,“ připomněl František Rund ze Smilkova, který o sobě skromně říká, že se tak trochu stará o kostel, protože od něj má klíče. „August Doerr zvýšil věž zvonice o jedno patro a nechal udělat nový krov. Tehdy kostel včetně věže dostal, novou prejzovou střechu a kostel žulovou dlažbu,“ uvedl František Rund.

Krytina pak vydržela až do sedmdesátých let minulého století, kdy ji nahradily šindele. „Jenže šindel nebyl štípaný, ale řezaný a dnes už, po půl století, je také za svou životností,“ poznamenal Rund.

O tom, jakou krytinu kostel dostane se ale vedla poměrně dlouhá jednání mezi církví a památkáři. Ti podle Františka Runda trvali na šindelech nebo prejzech.

„Ale krov podle statika není stavěný na to, aby unesl zatížení nové prejzové krytiny. Proto ji také na začátku sedmdesátých let nahradily lehčí šindele. Památkáři ale přece jen nakonec svolili, aby krytinou byla ta s označením Dacora. Jedná se o bezazbestové modrošedé až černé šablony, které připomínají břidlici nebo i natíraný šindel,“ dodal kostelník.

Podle faráře Martina Vlčka ze Sedlce - Prčice, pod jehož farnost arnoštovický kostel spadá, je oprava střechy historického skvostu, který si i přes barokní přestavbu zachoval ducha gotiky, rozdělena na dvě fáze. Ta první nyní začala a druhá by měla následovat napřesrok.

„Celkové náklady první etapy, která zahrnuje opravu poloviny střechy a krovu i s věžičkou, činí včetně daně z přidané hodnoty 1,2 milionu korun,“ uvedl farář.

Na opravu přispějí i dotace Středočeského kraje 300 tisíc korun a stejnou částkou Ministerstvo kultury. Samotná farnost včetně darů farníků a příspěvku arcibiskupství na dílo poskytla 600 tisíc korun.

Právě ve zmiňované věžičce se nacházela v makovici zaletovaná schránka se zajímavým vzkazem z minulosti. Vedle novin z konce šedesátých let minulého století obsahovala také tříkorunovou bankovku a mince v celkové hodnotě necelých deseti korun. Obsah se na místo znovu vrátí a přibudou v něm i současné reálie.

FOTO: Otevření schránky se vzkazy z minulosti

Fotogalerie: Otevření schránky se vzkazy z minulosti, ukryté v makovici kostela sv. Šimona a Judy v Arnoštovicích

„V říjnu 1968 bylo započata rekonstrukce střechy a práce provedli pracovníci Místního hospodářství MNV Čtyřkoly za vedení Josefa Doležala, kostelníka a malozemědělce z Poříčí nad Sázavou z čp. 35,“ přečetl farář Martin Vlček vzkaz ukrytý ve schránce.

Současná stavba prošla ve čtvrtek 19. května také kontrolním dnem, jehož se zúčastnila i smilkovská starostka Hana Dohnalová. Ta si prohlédla i obnaženou půdo kostela, kam se vyšplhala po žebřících na lešení.

„Jako obec se snažíme přispět na opravu, aby se povedla, protože kostel je pro nás nejvýznamnější stavbou na našem území. A je pro nás také důležité vědět, že i my, kteří tady v této době žijeme, přispíváme k dobré věci. Jsem moc ráda, že jsem při tom a že mohu navázat na práci svého otce,“ dodala starostka.

FOTO: Interiér kostela sv. Šimona a Judy

Fotogalerie: Interiér kostela sv. Šimona a Judy v Arnoštovicích

Gotický kostel sv. Šimona a Judy v Arnoštovicích založili rytíři z Koutů, což je ves s vodní tvrzí vedle Smilkova, ve třetí čtvrtině třináctého století. Jako farní se kostel uvádí v roce 1352. Objekt byl přestavěn v době baroka a díky tomu má i jeden z nejkrásnějších interiérů v celých středních Čechách v němž se snoubí gotika s barokem. Kostelní lodi dominuje křížová gotická klenba a zdi zdobí pozoruhodná „plastická“ křížová cesta z konce 19. století.