Oba nové pobřežní pilíře, respektive jejich zvýšené základy stačila firma TAQ, která zvítězila ve výběrovém řízení středočeské správy a údržby silnic, postavit ještě letos. U toho levobřežního se na dílo už dokonce podepsali sprejeři.

„Po demolici mostu došlo ke kolaudaci vodovodu a nyní už jsou také vyvrtány mikropiloty k založení mostu,“ uvedla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová s tím, že v pracích bude firma TAQ pokračovat po zimní technologické přestávce.

Automobily včetně těch s velkou tonáží překonávají řeku Sázavu po provizorním montovaném mostě.