Byla zde připravena výstava fotografií, dobových dokumentů, drobné pohoštění a prohlídka špýcharu doslova od sklepa až na půdu. Pro dětské návštěvníky bylo připraveno divadélko, svou zručnost si děti mohly vyzkoušet v některé z mnoha tvořivých dílen, nebo si otestovaly svoji šikovnost při plnění různých sportovních úkolů.

Celou akci doprovázela muzika, ať už v podání vlašimské dechovky Sebranka, kapely „zdravý JáTro,“ nebo večerní vystoupení skupiny Tomáš Maďar Band.

Akci sponzorovala Obec Veliš a Středočeský kraj.