Samotná stavba podchodu, jak je patrné z obřího kráteru, není důlním, raženým dílem. Podobně bude vznikat také tunel na silnici I/3 procházející kolem zámeckého parku.