„Její plocha nabízí nová parkovací místa pro tucet nákladních a 26 osobních vozidel, dva autobusy a tři pro vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy,“ připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že tam nechybí ani kontrolní stanoviště Policie ČR.

Relaxační zóna se 44 lavičkami, sedmi lavičkami se stolem, 24 odpadkovými koši v kompletní parkové úpravě pak leží mimo parkovací část. Součástí je rovněž fitness koutek se čtyřmi posilovacími stroji. V centru prostoru stoji automatické korporátní toalety se třemi kabinkami, pisoáry, sprchou a s klopným přebalovacím pultem.

„Zařízení je orientováno tak, aby v části čelem k dálnici mohly být umístěny nápojové a občerstvovací automaty. Dodavatel toalet bude současně po dobu dalších pěti let zajišťovat jejich provoz, údržbu a starat se o jejich čistotu,“ ujistil Martin Buček.

Odpočívka disponuje také kamerovým systémem a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla. Tato data se přenáší do dálničního informačního systému, kde jsou zpracována, vyhodnocena a dále poskytnuta uživatelům dálnice.