Nikomu nevadila nepřítomnost vleků, lanovek a jiných technických vymožeností. Nepřítomnost teplého občerstvení, jaké bývá například na akcích místního spolku Woskovky, plně nahradili maminky a tatínkové pomocí termosek.