Nikomu nevadila nepřítomnost vleků, lanovek a jiných technických vymožeností. Nepřítomnost teplého občerstvení, jaké bývá například na akcích místního spolku Woskovky, plně nahradili maminky a tatínkové pomocí termosek.

Ludmila Formanová na desátém ročníku běžeckého závodu Vokolo priglu.
Ludmila Formanová: Finále v Seville si bez diváků vůbec nedovedu představit