Na pódiu místního kulturního domu na děti čekal Mikuláš, anděl a spousta čertů. A byli to hlavně čerti, kteří otestovali odvahu těch nejmenších návštěvníků.

Druhým důvodem bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po pěveckém vystoupení žáků Základní školy předvedli své umění Mažoretky Smetanky z Chocerad. Potom už přišel na řadu anděl, na jehož povel byl rozsvícen vánoční strom.