Také na „benešovském“ úseku dálnice D1 mizela jedna odpočívka za druhou a šoféři, zejména kamionů, si neměli kde odpočinout. Ta doba je snad pryč a správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, časem nabídne jezdcům více příležitostí k zastavení a načerpání nových sil.

„Zahájili jsme dokončovací stavební práce na revitalizaci malé odpočívky Studený s menším počtem stání bez obslužného zařízení,“ potvrdil dobrou zprávu Martin Buček z týmu komunikace ŘSD s tím, že tato odpočívka na pomezí Benešovska a Pelhřimovska vznikla již v 70. letech minulého století, ale několik let byla zcela uzavřena. „Nyní ji navracíme život s novým prostorovým řešením a v novém moderním standardu, který bude odpovídat cestování v 21. století,“ dodal.

Odpočívka nabídne nová parkovací místa pro tucet nákladních a 26 osobních vozidel, dva autobusy a tři vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy. Chybět ale nebude ani kontrolní stanoviště Policie ČR. V prostoru je již osazena také velká část mobiliáře, který bude zahrnovat 44 laviček, sedm laviček se stolem, 24 odpadkových košů a čtyři posilovací fitness prvky v relaxační zóně. Stavebně tak zbývá v podstatě dokončit svislé a vodorovné dopravní značení a zahradnické úpravy.

Odpočívku také čeká osazení telematického systému, který bude monitorovat obsazenost parkovacích míst pro nákladní automobily, a to včetně kamerového dohledu. Příprava pro osazení telematického systému byla provedena již při revitalizaci.

Podmínkou pro zprovoznění odpočívky je však stavba korporátních toalet, která je řešena jako samostatná zakázka. Mimo tří kabinek a pisoárů budou obsahovat rovněž sprchu nebo sklopný přebalovací pult.

Zařízení bude orientováno tak, aby v části, která bude čelem k dálnici, mohly být umístěny nápojové a občerstvovací automaty. Jejich dodavatel a současně i provozovatel, který automatické toalety nejen postaví, ale po dobu dalších pěti let se bude starat o jejich údržbu a čistotu, je už vysoutěžen a obdržel pro realizaci tohoto záměru také stavební povolení.